Bochnia

Bochnia  – Pływalnia im. Jana Kota

 

Liczba pływających

23 osoby

Suma     przepłyniętych
kilometrów

172,1

Rekordzista pływalni

Bartłomiej Rodzaj 19 000 m

Najstarszy uczestnik

p. Tomasz Iranowski

Najmłodszy uczestnik

Małgorzata Skoczek

 i Jan Piasecki

Najliczniejsza rodzina

Państwo Przybyłowie

 Wyniki

 miejsce

Imię i nazwisko

Przepłynięty dystans
[kilometry]

1

Barłomiej

Rodzaj

19,000

2

Paweł

Janas

18,200

3

Karol

Daniec

12,100

4

Szymon

Błażejewicz

12,100

5

Anna

Ostrowska

11,000

6

Kacper

Sądel

10,100

7

Krzysztof

Górecki

10,000

8

Magdalena

Tabak

10,000

9

Tadeusz

Iranowski

9,100

10

Jarosław

Jasiówka

8,250

11

Waldemar

Gajli

7,200

12

Jakub

Przybyła

7,000

13

Marcin

Pietras

6,000

14

Katarzyna

Przybyła

6,000

15

Oliwia

Gorczyca

4,350

16

Weronika

Mól

4,300

17

Karolina

Przybyła

4,200

18

Małgorzata

Skoczek

3,000

19

Jakub

Daniec

2,500

20

Marcin

Kusiak

2,500

21

Bartosz

Rudek

2,450

22

Wiktor

Kocot

2,200

23

Jan

Piasecki

0,550