Toruń

TORUŃ – Pływalnia MOSiR – Mini – Aquapark
 
Liczba uczestników 17 osób Ilość przepłyniętych
w sumie kilometrów
121,9
Rekordzista pływalni Karol Twarowski  25 450 m Najstarszy uczestnik p. Józef Filarski
Najmłodszy uczestnik Maria Łapczyńska Najliczniejsza rodzina p. Łapczyńskich – 3 osoby
 
 
Wyniki
 
miejsce Imię i nazwisko Przepłynięty dystans
[metry]
     
1 Karol Twarowski 25 450      
2 Witold Orcholski 11 500      
3 Andrzej Rauchfleisz 11 000      
4 Piotr Pokojski 10 050      
5 Grzegorz Arentewicz   9 650      
6 Marzena Grzelak   9 000      
6 Artur Kłosiński   9 000      
8 Maciej Ostoja-Lniski   8 750      
9 Lucyna Serożyńska   7 000      
10 Andrzej Cieślikowski   6 500      
11 Agnieszka Bieniewicz   4 450      
12 Mathiew Wójcik   3 200      
13 Józef Filarski   2 500      
14 Jan Łapczyński              1 350      
15 Antoni Łapczyńska   1 300      
16 Jakub Pokojski   1 200      
17 Maria Łapczyńska      200